Uparivanje Bluetooth uređaja u sustavu Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Više...Manje

S PC-jem možete povezati cijeli niz Bluetooth uređaja – uključujući tipkovnice, miševe, mobitele, zvučnike i slično. Da biste to učinili, PC mora imati Bluetooth. Neki PC-ji, poput prijenosnih računala i tableta, imaju ugrađen Bluetooth. Ako vaš PC to nema, možete priključiti USB prilagodnik za Bluetooth u USB priključak na PC-ju da biste imali Bluetooth.

Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows 7

Prije početka provjerite podržava li vaš Windows 11 Bluetooth. Dodatne informacije o provjeri potražite u članku Rješavanje problema s Tehnologijom Bluetooth u sustavu Windows. Ako vam je potrebna pomoć pri dodavanju uređaja bez mogućnosti bluetootha, pročitajte članak Dodavanje uređaja na PC sa sustavom Windows.

Uključivanje tehnologije Bluetooth

Kada provjerite podržava li vaš Windows 11 Bluetooth, morat ćete ga uključiti. Slijedite ove upute:

 • U odjeljku Postavke:Odaberite Start > Postavke > Bluetooth & , a zatim uključite Bluetooth .

 • U brzim postavkama:Da biste pronašli brzu postavku za Bluetooth, odaberite ikone Mreža, Zvuk ili Baterija () pokraj vremena i datuma na desnoj strani programske trake. Odaberite Bluetooth da biste ga uključili. Ako je uključena bez povezanih Bluetooth uređaja, može se prikazati kao Nije povezano .

  (Video) Povezivanje uređaja preko bluetooth

  Uparivanje Bluetooth uređaja u sustavu Windows (1)Ako u brzim postavkama ne vidite Bluetooth, možda ćete ga morati dodati. Dodatne informacije potražite u članku Promjena obavijesti i brzih postavki u Windows 11.

Uparivanje Bluetooth uređaja

 1. Uključite Bluetooth uređaj, a zatim ga učinite vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Na PC-ju odaberite ikone Mreža, Zvuk ili Baterija () pokraj vremena i datuma na desnoj strani programske trake.

 3. Pratite dodatne upute ako se prikažu, a zatim odaberite Gotovo.

Bluetooth uređaj i PC obično se automatski povezuju svaki put kada su jedan drugome u dosegu uz uključen Bluetooth.

Za uparivanje Bluetooth pisača ili skenera

 1. Uključite Bluetooth pisač ili skener, a zatim ga učinite vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Odaberite Start > Postavke > Bluetooth & uređaje > Pisači & skenere > Dodaj uređaj. Pričekajte da pronađe obližnje pisače, odaberite onaj koji želite koristiti, a zatim odaberite Dodaj uređaj.

Ako imate problema s instalacijom pisača ili skenera, pročitajte članak Rješavanje problema s pisačemili Instalacija i korištenje skenera u sustavu Windows.

Za uparivanje Bluetooth uređaja pomoću Brzog uparivanja

Brzo uparivanje u Windows 11 omogućuje brzo uparivanje podržanog Bluetooth uređaja s PC-jem. Ako Bluetooth uređaj podržava Brzo uparivanje, primit ćete obavijest kada je taj uređaj u blizini; postavite ga u način rada za uparivanje da biste ga učinili vidljivim.

 1. Uključite Bluetooth uređaj koji podržava Brzo uparivanje i učinite ga vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste saznali više.

 2. Ako prvi put koristite Brzo uparivanje, odaberite Da kada vas se upita želite li primati obavijesti i koristiti brzo uparivanje.

 3. Kada se prikaže obavijest da je pronađen novi Bluetooth uređaj, odaberite Poveži se.

Prije nego što započnete, provjerite podržava li vaš PC sa sustavom Windows 10 Bluetooth. Za više informacija o provjeri pogledajte odjeljakRješavanje problema s tehnologijom Bluetooth u sustavu Windows 10. Ako vam je potrebna pomoć za dodavanje uređaja bez Bluetooth mogućnosti, pogledajte odjeljak Dodavanje uređaja na PC sa sustavom Windows 10.

(Video) Kako povezati telefon i laptop bluetooth ili bilo koju uređaj windows 10

Uključivanje tehnologije Bluetooth

Nakon što provjerite da vaš PC sa sustavom Windows 10 podržava Bluetooth, morat ćete ga uključiti. Slijedite ove upute:

U odjeljku Postavke:Odaberite Start > Postavke > uređaji > Bluetooth & drugim uređajima i uključite Bluetooth.

Uključivanje tehnologije Bluetooth u postavkama

U akcijskom centru:Akcijski centar možete pronaći pored vremena i datuma na programskoj traci. Na programskoj traci odaberite akcijski centar ( ili), a zatim Odaberite Bluetooth da biste ga uključili. Ako je isključen, može se prikazati kao Nije povezano.

Ako ne vidite Bluetooth u svom akcijskom centru, evo kako ga možete promijeniti:

 • Proširite brze radnje. Na programskoj traci odaberite akcijski centar ( ili) > Proširi. Bluetooth trebao bi se pojaviti ovdje. Prikazat će se kao BluetoothiliNije povezano.

 • Dodajte Bluetooth akcijskom centru. Odaberite Start > Postavke > Sustav > obavijesti & akcijama > brzim akcijama. Idite naDodavanje ili uklanjanje brzih radnjii uključite Bluetooth.

Napomena:Dodatne informacije o tome kako promijenitiaplikacije i postavke koje se prikazuju u akcijskom centru potražite u odjeljku Promjena postavki obavijesti i akcija u sustavu Windows 10.

Za uparivanje Bluetooth slušalica, zvučnika ili drugog audio uređaja

 1. Uključite Bluetooth audiouređaj, a zatim ga učinite vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Na PC-ju odaberite Start > Postavke > Uređaji > Bluetooth & drugim uređajima > Dodavanje Bluetootha ili drugog uređaja > Bluetooth. Odaberite uređaj i slijedite dodatne upute ako se pojave, zatim odaberite Gotovo.

  Bluetooth uređaj i PC obično se automatski povezuju svaki put kada su jedan drugome u dosegu uz uključen Bluetooth.

Napomena:Ne vidite Bluetooth audiouređaj? Saznajte kako popraviti veze s Bluetooth audiouređajima i bežičnim prikazima.

Za uparivanje Bluetooth tipkovnice, miša ili drugog uređaja

 1. Uključite Bluetooth tipkovnicu, miš ili drugi uređaj, a zatim ga učinite vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Na PC-ju odaberite Start > Postavke > Uređaji > Bluetooth & drugim uređajima > Dodavanje Bluetootha ili drugog uređaja > Bluetooth. Odaberite uređaj i slijedite dodatne upute ako se pojave, zatim odaberite Gotovo.

Za uparivanje Bluetooth pisača ili skenera

 1. Uključite Bluetooth pisač ili skener, a zatim ga učinite vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

  (Video) TuT-Kako naci Bluetooth na kompjuter/u

 2. Odaberite Start > Postavke > Uređaji > Pisači & skenere > Dodajte pisač ili skener. Pričekajte da sustav pronađe obližnje pisače, a zatim odaberite onaj koji želite upotrebljavati, te odaberite Dodaj uređaj.

Ako nailazite na poteškoće s instalacijom pisača ili skenera, pogledajte članakRješavanje problema s pisačemiliInstaliranje i upotreba skenera u sustavu Windows 10.

Za uparivanje Bluetooth uređaja pomoću Brzog uparivanja

Brzo uparivanje u sustavu Windows 10 omogućuje brzo uparivanje podržanog Bluetooth uređaja s PC-jem. Ako Bluetooth uređaj podržava Brzo uparivanje, primit ćete obavijest kada je taj uređaj u blizini; postavite ga u način rada za uparivanje da biste ga učinili vidljivim.

 1. Uključite Bluetooth uređaj koji podržava Brzo uparivanje i učinite ga vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste saznali više.

 2. Ako prvi put koristite Brzo uparivanje, odaberite Da kada vas se upita želite li primati obavijesti i koristiti brzo uparivanje.

 3. Kada se prikaže obavijest da je pronađen novi Bluetooth uređaj, odaberite Poveži se.

 4. Nakon povezivanja odaberite Zatvori.

Prije nego što započnete, provjerite podržava li vaš PC sa sustavom Windows 8 Bluetooth.

 1. Uključite Bluetooth uređaj, a zatim ga učinite vidljivim.

  Način na koji ga učinite vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Odaberite Start > upišite Bluetooth > odaberite Postavke za Bluetooth s popisa.

 3. Uključite Bluetooth > odaberite uređaj > Upari.

 4. Slijedite sve upute koje se prikažu. Inače je gotovo – povezani ste.

Bluetooth uređaj i PC obično se automatski povezuju svaki put kada su jedan drugome u dosegu uz uključen Bluetooth.

Prije nego što započnete, provjerite podržava li vaš PC sa sustavom Windows 7 Bluetooth.

 1. Uključite Bluetooth uređaj, a zatim ga učinite vidljivim.

  Način na koji ga učinite vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste saznali kako. Uključite Bluetooth uređaj i učinite ga vidljivim. Način na koji ga se čini vidljivim ovisi o uređaju. Provjerite uređaj ili posjetite web-mjesto proizvođača da biste doznali kako.

 2. Odaberite Start Uparivanje Bluetooth uređaja u sustavu Windows (3) > Uređaji i pisači.

 3. Odaberite Dodaj uređaj > odaberite uređaj > Dalje.

 4. Slijedite sve druge upute koje se prikažu. Inače je gotovo – povezani ste.

Bluetooth uređaj i PC obično se automatski povezuju svaki put kada su jedan drugome u dosegu uz uključen Bluetooth.

(Video) kako dobiti bluetooth na kompjuteru

PRETPLATITE SE NA RSS SAŽETKE SADRŽAJA

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu

Pitajte zajednicu

Traženje podrške

(Video) Vieo RV Infotainment System Tutorial Videos – Connecting to BLUETOOTH

Obratite nam se

Videos

1. Bluetooth headphones with microphone - Media-Tech INDUS BT MT3590 - Review Unboxing Test
(ForumWiedzy)
2. Kako bežično povezati telefon sa smart TV-om
(Cile ST)
3. Kako povezati auto radio
(Vesic)
4. Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016
(CS50)
5. Tesla 40S306BF LED TV
(Benchmark)
6. Kako uvek znati lokaciju svog deteta ili prijatelja? [Trusted Contacts]
(Pametni Telefoni)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 01/19/2023

Views: 6409

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.